AJA Forvaltning AS

Forvaltning av eiendom.

Postadresse:
Postboks 9740
3010 Drammen

Besøksadresse:
Nedre Storgate 23
3015 Drammen

 

Telefon: 32 89 90 90
Telefax: 32 89 90 95
 E-post: post@aja.no

Org.nr.: 976 475 941